Diem Nguyen

forskare vid Institutionen för organismbiologi, Systematisk biologi

E-post:
diem.nguyen[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

gästforskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Jämförande genetik och funktionell genomik; Patric Jern

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.