Organisation och personal

Valentina Ivanova-Miteva

kursadministratör vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Valentina.Ivanova-Miteva[AT-tecken]angstrom.uu.se
Fax:
018-471 3016
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

kursadministratör vid Institutionen för psykologi

E-post:
valentina.ivanova-miteva[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2114
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.