Cecilia Berglund Barklem

informatör vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
cecilia.berglund.barklem[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2936
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag tog magisterexamen i svenska 2003 och arbetar sedan 2009 vid Institutionen för nordiska språk. Jag har undervisat på kursen Översättning 2, källspråk engelska på masternivå inom Översättarprogrammet. Sedan 2010 är jag också samordnare för programmet. Numera är jag också webbplatsansvarig och informatör vid samma institution. Dessutom arbetar jag som litterär översättare från engelska till svenska och som lärare i svenska som andraspråk.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.