Organisation och personal

Josephine Sundqvist

doktorand vid Teologiska institutionen, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; Religionssociologi

E-post:
Josephine.Sundqvist[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2195
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Josephine är verksam vid Centrum för forskning om religion och samhälle/CRS och medverkar som undervisande lärare inom Masterprogrammet "Religion in Peace and Conflict". Hon har en bakgrund inom freds och utvecklingsforskning och har tidigare arbetat med utvecklingssamarbete i regionerna Asien och Afrika och som processledare för FN, statliga myndigheter och det civila samhället. Josephine är förtillfället baserad som gästforskare vid sociologiska institutionen vid University of Dar es Salaam.

Mina kurser

Biografi

Josephine bedriver forskning om globalisering, religion och välfärd. Hennes avhandling har arbetstiteln A study on church organisations health care delivery within the framework of Public Private Partnership in Tanzania. Det övergripande syftet med denna studie är att analysera religiösa organisationers roll i det civila samhället och deras funktion som aktörer inom den sociala ekonomin. De data som samlas in lokalt, genom observationer, enkäter och intervjuer kommer att fastställas i form av en fallstudie och analyseras med hjälp av teorier om det sociala kapitalets roll i relation till den pågående globaliseringsprocessen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.