Börje Dahrén

informatör vid Institutionen för geovetenskaper, Administration och service

E-post:
borje.dahren[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2899
Besöksadress:
Rum GEO GK232 Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Informatör, fil.dr i geologi

Passionerat intresserad av vetenskaplig kommunikation och folkbildning!

Ansvarar för både intern och extern kommunikation vid Institutionen för geovetenskaper.

Mina kurser

Biografi

Jag är en nyfiken generalist som älskar att lära mig nya saker, oavsett om det är i min roll som kommunikatör, geovetare eller pedagog.

Under tiden som doktorand skaffade jag mig spetskunskap inom geokemi och geologi, men kanske framförallt en vana att driva projekt och att arbeta självständigt både i fält och i laboratorier runt om i världen. Som doktorand fick jag också tillfälle att engagera mig i undervisning, i allt från fältkurser till föreläsningar på grund- och avancerad nivå. Min undervisningserfarenhet, min musikerbakgrund, och alla de vetenskapliga konferenser jag deltagit på gör att det inte är något stressmoment för mig att stå på en scen eller att prata inför hundratals personer.

Sedan min doktorsexamen har jag arbetat som informatör vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Som informatör arbetar jag bland annat med sociala medier, håller i mediakontakter, skriver pressmeddelanden, redigerar och bygger webb, producerar trycksaker, koordinerar skolbesök och ansvarar för vår medverkan på mässor och utställningar.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.