Organisation och personal

Petra Herzfeld Olsson

universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Petra.Herzfeld.Olsson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2058
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1,20. Västra ågatan 24,26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Petra Herzfeld Olsson, docent i civilrätt och universitetslektor i internationell arbetsrätt. Mina forskningsområden är arbetsrätt, europarätt och mänskliga rättigheter.  Min nuvarande forskning handlar om högkvalificerade arbetskraftsmiganters arbetsvillkor och samspelet mellan arbetsrätt och migrationsrätt.

Mina kurser

Biografi

Petra Herzfeld Olsson, docent i civilrätt och universitetslektor i internationell arbetsrätt. Mina forskningsområden är arbetsrätt, europarätt och mänskliga rättigheter. Jag är särskilt intresserad av internationella aspekter av arbetsrätten. I min avhandling undersökte jag omfattningen av skyddet för den fackliga dimensionen av föreningsfriheten i FN:s, Europarådets och EU:s regelverk. Därefter har jag bl a skrivit om EU:s stadga om grundläggande rättigheter, EU:s regelverk om arbetskraftsinvandring, samspelet mellan ILOs regelverk och EU:s arbetsrätt, samt om folkrättens roll i svensk arbetsrätt. Jag har också arbetat vid Arbetsmarknadsdepartement. Jag har nyligen avslutat ett forskningsprojekt som rör EU:s framväxande regelverk om arbetskraft från tredjeland och dess effekter på nationell nivå (2016). År 2015 utkom antologin Arbetskraft från hela världen - Hur blev det med 2008 års reform? (2015) Den handlar om tredjelandsmedborgare som arbetar i Sverige. Jag var tillsammans med professor Catharina Calleman redaktör och medförfattare. Forskare från en rad olika discilpliner medverkade.  Mina nuvarande forskningsprojekt rör högkvalificerade arbetskraftsinvandrares arbetsvillkor och samspelet mellan arbetsrätt och migrationsrätt.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.