Thomas Karlsohn

universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
thomas.karlsohn[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 7287
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Thomas Karlsohn är forskare och lärare. Han är för närvarande programansvarig för institutionens masterutbildning samt studierektor för forskarutbildningen. Karlsohns forskningsintressen rör i första hand utbildningshistoria och sekularisering. Han har även intresserat sig för filosofihistoria (främst hermeneutiken, romantiken och den tyska idealismen) samt för bildnings- och kanonbegreppen.

Karlsohn han är ledamot av fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Han är lärosätets representant i tankesmedjan Humtank och ingår i ledningsgruppen för forskningsnätverket HERO (Higher Education as a Research Object). Karlsohn är styrelseledamot i Professionsförbundet och styrelseledamot i Anders Karitz Stiftelse. Han tillhör redaktionsrådet (den nationella referensgruppen) för Lychos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Han sitter även i redaktionen för tidskriften Arche och verkar som kulturskribent och översättare.

Thomas Karlsohn disputerade 2005 vid Göteborgs universitet och tilldelades år 2006 Sten Lindroths och Johan Nordströms pris för sin avhandling. Han var under perioden 2006-2007 postdok vid samma lärosäte samt forskarassistent finansierad av Vetenskapsrådet mellan 2008 och 2011. Karlsohn antogs som docent år 2010 och tilldelades år 2013 pris ur Kurt Aspelins minnesfond för sin forskning. Han anställdes som lektor vid Uppsala universitet 2014.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.