Organisation och personal

Shirin Ahlbäck Öberg

universitetslektor Prodekanus vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Univ. lekt,, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Shirin.Ahlback[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3339
Fax:
018-471 3409
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Atterbomska huset, Valvg.4

Kort presentation

Shirin Ahlbäck Öberg är docent och universitetslektor i statskunskap sedan 2007. Hennes forskningsfält rör studiet av den offentliga förvaltningen (förvaltningspolitik) och representationsforskning. Sedan 2011 är hon prodekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet (under det första kvartalet 2012 var hon t.f. dekanus för samma fakultet).

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Shirin Ahlbäck Öberg disputerade i statskunskap 1999 och blev docent 2007. Hon tilldelades ett postdoc-stipendium av Skytteanska stiftelsen 1999. 2001 erhöll hon en forskarassistenttjänst, och 2007 anställdes hon som universitetslektor i statskunskap. Hennes forskning handlar om granskningen av den offentliga verksamheten, och framväxten av granskningssamhället. Hon har även beforskat villkoren för toppolitiker och högre tjänstemän i ett jämförande perspektiv, samt de offentliga professionernas ställning under New Public Management. Hennes genomgående vetenskapliga perspektiv är att hon relaterar de politiska och förvaltningsmässiga vardagsfrågorna till grund­läggande konstitutionella och demokratiteoretiska frågeställningar. Utöver forskning om den offentliga förvaltningen har hon även ägnat sig åt representationsforskning, dvs. forskning om de nationella parlamentens inflytande i EU-politik samt representantskapets förändrade innehåll. Hon har handlett fem forskarstudenter till doktorsexamen (vid tre av universitetets nio fakulteter).

Uppdrag och styrelsearbete inom Uppsala universitet:

 • Prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (2011-), 
 • T.f. dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (januari-mars 2012) 
 • Ordförande för styrgruppen för Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa (2014- )
 • Ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp för lektorsärenden (2011-)
 • Ordförande för Samhällsvetenskapliga fakultetens Kvalitetsgrupp (2011-) 
 • Styrelseordförande för Uppsala Center for Labor Studies (2011-) 
 • Ledamot av Uppsala universitets Kvalitetsråd (2012-2014) 
 • Biträdande prefekt, Statsvetenskapliga institutionen (2009-2011) 
 • Ledamot av Akademiska senaten (2008-2011) 
 • Ledamot av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden (2008-2011) 
 • Ordförande för Samhällsvetenskapliga fakultetens Kommitté för lika villkor (2008-2011)
 • Ledamot av Forskningsetiskt forum (2003-2005)
   

Uppdrag och styrelsearbete utanför Uppsala universitet:

 • Ledamot av Riksrevisionens vetenskapliga råd (2016- )
 • Ledamot av Statskontorets vetenskapliga råd (2015- )
 • Ledamot av Riksbankens Jubileumsfonds Områdesgrupp för forskning om mål- och resultatstyrning (2012-2014)
 • Ledamot av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomis (ESOs) styrelse (2007-2013) 
 • Styrelseledamot i Nordiska Administrativa För­bundets svenska av­delning (2005–2011) 
 • Ledamot av Valmyndighetens nämnd (2002-2011) 
 • Ledamot av expertgrupp vid riksdagens uppföljning av riksrevisionsreformen (2007-2009) 
 • Ledamot av Rikspolisstyrelsens Etiska råd (2004–2009) 
 • Ledamot av Riksbankens Jubileumsfonds Områdesgrupp för forskning om offentlig ekonomi styrformer och ledarskap (2004-2009) 
 • Ledamot av Statens kompetens- och kvalitetsråd referensgrupp för forskare och praktiker (2002-2004) 
 • Expert i Riksdagskommittén i den del (III) som be­handlade Uppföljning, utvärdering och revision (1999-2000) 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.