Organisation och personal

Olle Sköld

universitetslektor vid Institutionen för ABM

E-post:
Olle.Skold[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
751 26 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Sedan hösten 2012 är jag verksam som doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet. Tidigare har jag arbetat som universitetsadjunkt i arkivvetenskap vid Avdelningen för ABM och bokhistoria, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet (2011-2012), och som projektforskare samt doktorand vid ämnet Informationsvetenskap, Handelshögskolan, Åbo Akademi (2010-2011).

Mina kurser

Biografi

Mitt avhandlingsprojekt befinner sig i gränslandet mellan arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap.

I bred mening är jag intresserad av att undersöka de materiella förutsättningarna för bevarande av artefakter som är s.k. ”born-digital”. Mer specifikt vill jag sätta fokus på den problematik som finns kring bevarande av virtuella världar som World of Warcraft, Second Life, et cetera, genom att undersöka hur användargenererade texter, publicerade via sociala medier - exempelvis bloggar och forum - representerar olika perspektiv på, attityder gentemot, konstruktioner och rekonstruktioner av de virtuella världar till vilka de hänför sig till. Vidare vill jag se om, och i så fall hur, dessa texter kan komma till användning i bevarandeåtgärder orienterade mot virtuella världar.

Min utbildningsbakgrund består i huvudsak av studier i litteraturvetenskap (magisterexamen, Lunds universitet, 2010) samt arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt museologi (ABM) med inriktning mot arkivvetenskap (masterexamen, Lunds universitet, 2010).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.