Organisation och personal

Tor Noreland

pens. universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

Mobiltelefon:
070-6312521
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.