Organisation och personal

Jan Trost

professor emer. i sociologi vid Sociologiska institutionen, Emeriti

E-post:
jan.trost[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 7398
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jan Trost har under hela sin akademiska tid arbetat som sociologisk socialpsykolog med teoretisk bakgrund i symbolisk interaktionism och teoriutveckling samt med huvudsaklig tillämpning inom familjeforskning och också inom katastrofforskning samt sexologi. Det internationella samarbetet ligger honom varmt om hjärtat. Som professor emeritus fortsätter hans arbete i samma riktning.

Akademiska meriter: Fil. lic., Fil. Dr. grad, professor emeritus

Mina kurser

Biografi

Jan Trost startade sin akademiska karriär med en licentiat avhandling med titeln "Om mätning av känslor" i sociologi (språksociologi) 1962. Han tog filosofie doktorsgrad 1966 med avhandlingen "Om bildandet av dyader" där han kom in på det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism och familjesociologi som huvudsakligt tillämpningsområde.

Han har varit aktiv i den internationella vetenskapsvärlden och har t.ex. varit vice president och president för Committee on Family Research (CFR) där han sedan 1994 är hederspresident.

År 1999 inrättade den internationella sektionen i National Council on Family Relations (NCFR) "Jan Trost Award for Outstanding Contributions to Comparative Family Studies" till hans ära och han blev dess första pristagare. Priset dela ut årligen sedan dess.

Vid mitten av 1960 talet startade Trost Familjeforskningsgruppen vid Uppsala universitet, vars ledare han hela tiden varit. Ungefär samtidigt startade han Alkoholforskningsgruppen vid samma universitet och var dess ledare i ett decennium. Vid mitten av 1970-talet startade han Katastrofforskningsgruppen och ledde den i ett decennium.

Jan Trost har varit Visiting Distinguished Professor vid University of North Carolina at Greensboro (1983/84) samt gästprofessor vid bl. a. University of Minnesota (1972, 1985), vid the University of Leuven (1975, 1986), Belgium, vid Oslo universitet (1995), adjungerad professor vid Oslo University College (2000-2005) och Lady Davis Visiting Professor vid Hebrew University in Jerusalem (1991), inviterad Visiting Scholar vid the Kinsey Institute (1984).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.