Sten-Eric Lindquist

professor emer. vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

Telefon:
018-471 3140
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.