Organisation och personal

Johan Rathsman

universitetslektor (Tjänstledig) vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
johan.rathsman[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2010-08-01 -

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.