Anders Backlund

professor i farmakognosi 01 vid Institutionen för läkemedelskemi, Farmakognosi

E-post:
anders.backlund[AT-tecken]ilk.uu.se
Telefon:
018-471 4498
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 574
751 23 UPPSALA

rådgivare vid Rektorsråd

Akademiska meriter: Docent 2006

Mina kurser

Biografi

More information regarding my research and the home for the Molecular Pharmacognosy research group.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.