Organisation och personal

Suzanne Fältman

ekonomiassistent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
suzanne.faltman[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1483
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Arbetsuppgifter

Leverantörsfakturor, reseräkningar, redovisning av resemedel.

Uppdrag vid institutionen

Brandskyddsansvarig

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.