Organisation och personal

Klas Hjort

professor i materialvetenskap, särskilt mikrostrukturteknik vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik

E-post:
Klas.Hjort[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3141
Mobiltelefon:
070-4250597
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Prof. Klas Hjort leder programmet i mikrosystemteknik.

Jag har lång erfarenhet av avancerad mikroteknik. Nyligen har mitt fokus varit heterogena mikrosystem på rostfritt stål, flexibla folier och elastiska substrat; främst för använding inom biomedicin och trådlösa sensornoder. Jag är PI inom två nationella excellens-centrum; inom neurodiagnostik och naturkatastrofer.

Akademiska meriter: TeknD, docent i materialvetenskap

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Klas Hjort was born in Säter, Sweden, in 1964. He received the M.Sc. degree in engineering physics and the Ph.D. degree in materials science from Uppsala University, Uppsala, Sweden, in 1988 and 1993, respectively. In 2008, he became a Professor of microsystems technology (MST) with Uppsala University, where he is the Head of the program.

Hjort is experienced in advanced microengineering. Previously, his focus was telecom applications, using optical and radio-frequency MEMS. Recently, he has focused on heterogeneous microsystems on stainless steel, flexible foils and elastic substrates; for bio-MEMS and wireless sensor node applications. He is a world leader in ion-track lithography in printed circuit board foils and laminates, demonstrating integrated microwave and sensor components. In addition, he has demonstrated novel microfluidic handling systems, such as the world’s strongest sub-ccm micromechanical pump, microfluidic stretchable intelligence, and soft inertial fractionation devices. Providing microsystems to his partners, he is one principal investigator in two national centers of excellence: in neurodiagnostic and natural disaster science.

He has published more than 230 scientific papers and is the holder of several patents. Prof. Hjort is a member of scientific advisory boards, editorial boards, and program committees. He isan often used expert for examinations, proposals, and promotions. In the years 2009 - 2013 he was guest professor at the Technical Research Center of Finland, VTT. He was the recipient of a Professorship from the Finnish Distinguished Professorship Program in 2010. As a member of MEMSWAVE, he was awarded as one of the finalists for the Descartes Prize 2002 of the Commission of the European Union.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.