Anders Hagfeldt

gästprofessor i fysikalisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
anders.hagfeldt[AT-tecken]kemi.uu.se
Mobiltelefon:
072-7415445
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i fysikalisk kemi

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.