Organisation och personal

Margaretha Andersson

avdelningschef vid Uppsala universitet musik och museer

E-post:
Margaretha.Andersson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1876
Mobiltelefon:
070-1679331
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

seniorrådgivare vid Universitetsledningen och ledningsråd, Universitetsdirektör

E-post:
Margaretha.Andersson[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679331
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

avdelningschef vid Avdelningen för forskningsstöd

Mobiltelefon:
070-1679331
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är senior rådigare för forskning förenat med anställning som avdelningschef för UU Musik och museer (en universitetsgemensam infrastruktur/stödfunktion). Arbetsuppgifterna innebär att i nära samarbete med rektor och övriga ledningsfunktioner vid Uppsala universitet arbeta strategiskt med frågor som rör finansiering, strategisk utveckling och samverkan med omgivande samhälle. I uppdraget ingår att ansvara för samordning av universitetets funktioner för forskningsstöd.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.