Carin Eriksson Lindvall

gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

Mobiltelefon:
070-1679137
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

enhetschef vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för karriär och ledning i akademin

E-post:
carin.eriksson-lindvall[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 6840
Mobiltelefon:
070-1679137
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Carin Eriksson Lindvall, docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap. Hon är verksam som chef för enheten Karriär och ledning i akademin. Carin har tidigare varit verksam som enhetschef för Kompetensforum, avdelningschef vid den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid universitetet, VD för konsultbolaget IPF samt verksam som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. Carin Eriksson Lindvall har gästforskat vid Stanford University, USA.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: ledarskap organisation förändring coach

Mina kurser

Biografi

Carin Eriksson Lindvall är docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap. Hon är också verksam som chef för Uppsala universitets centrala enhet Karriär och ledning i akademin. Carin Eriksson Lindvall har tidigare varit verksam som enhetschef för Kompetensforum, avdelningschef vid den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid universitetet, VD för konsultbolaget IPF samt verksam som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. Carin Eriksson Lindvall har gästforskat vid Stanford University, USA.

Carin Eriksson Lindvalls arbete är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och karriär. Hon har bland annat skrivit om drivkrafter och hinder i förändringsprocesser, känslornas roll i organisationen samt om ledarskap ur olika perspektiv.

I sin roll som ledarutvecklare arbetar hon med ledarskapsträning, grupputveckling och individuell coachning. Ett särskilt fokus har legat på pedagogiska former som involverar och utvecklar. Här kan nämnas hur skönlitteratur kan användas för att att bättre förstå organisation, ledarskap och den egna utvecklingen. Andra exempel handlar om aktivt lärande, appreciative inquiry eller lösningsfokuserade förändringsprocesser.

Carin Eriksson Lindvall har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt coach/handledarutbildning.

För mer information: www.erikssonlindvall.se

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.