Organisation och personal

Carin Eriksson Lindvall

gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

Mobiltelefon:
070-1679137
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

enhetschef vid HR-avdelningen, Enheten för kompetens- och organisationsutveckling (Kompetensforum)

E-post:
Carin.Eriksson-Lindvall[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 6840
Mobiltelefon:
070-1679137
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Carin Eriksson Lindvall is associate Professor at the department of Business Studies and head of the unit for leadership development (Kompetensforum).

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Carin Eriksson Lindvall är docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap. Hon är också verksam som chef för Uppsala universitets centrala enhet för ledarskaps- och organisationsutvecklingsfrågor, Kompetensforum. Carin Eriksson Lindvall har tidigare varit verksam som chef för den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid universitetet, VD för konsultbolaget IPF samt verksam som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. Carin Eriksson Lindvall har gästforskat vid Stanford University, USA.

Carin Eriksson Lindvalls forskning är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och medarbetarskap. Hon har bland annat skrivit om drivkrafter och hinder i förändringsprocesser, känslornas roll i organisationen samt om ledarskap ur olika perspektiv.

I sin roll som ledarutvecklare arbetar hon med chefshandledning, ledarskapsträning samt grupputveckling. Ett särskilt fokus har legat på pedagogiska former som involverar och utvecklar. Här kan nämnas hur skönlitteratur kan användas för att att bättre förstå organisation och ledarskap. Andra exempel handlar om aktivt lärande, appreciative inquiry eller lösningsfokuserade förändringsprocesser.

Carin Eriksson Lindvall har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt coach/handledarutbildning.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.