Carina Burman

forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Carina.Burman[AT-tecken]littvet.uu.se
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.

Akademiska meriter: FD, doc

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Svenskt 1700-1800-tal, sekelskiftet 1900. Retorik, mecenatskap, genusfrågor, guideböcker, teater, film, litteratursociologi.

Carina Burman är författare och litteraturforskare. Hon är oavlönad docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen och arbetar främst som fri litteratör. Hon arbetar nu på en biografi över Carl Michael Bellman. Inom Riksbanksprojektet Topos and Topography forskar hon på Ellen Rydelius Rom på 8 dagar (10. uppl. 1927-1954), vilket dels kommer att resultera i en engelskspråkig uppsats inom projektet, dels i en bok om Rydelius och Rom, Vi romantiska resenärer, som sannolikt utkommer våren 2016.

Burmans mest bekanta verk är förmodligen hennes romaner: Min salig bror Jean Hendrich (1993), Den tionde sånggudinnan (1996), Cromwells huvud (1998), Islandet (2001), de tre böckerna om Euthanasia Bondeson – Babylons gator (2004), Vit som marmor (2006) samt Hästen från Porten (2008) – och den samtida Kärleksroman (2009). Senast har Babylons gator utkommit på engelska, The Streets of Babylon (Marion Boyars) och polska, Ulice Babilonu (Kolekcja Skandynawska).

Som litteraturforskare har Burman koncentrerat sig på äldre nordisk litteratur, inte sällan kvinnliga författarskap. Till denna grupp hör avhandlingen, Vältalaren Johan Henric Kellgren (1998), Bremer. En biografi (2001) och Den finländska Sapfo. Catharina Charlotta Swedenmarcks liv och verk. Nyligen har hon också inlett sin verksamhet som Bellmanforskare med boken Dubbelt öl ger gott humör. Bellman, ölet och Bryggareföreningens biblioteksdonation i Uppsala (2015), Om nittonhundratalet har hon skrivit K.J. En biografi över Klara Johanson (2007) och Djävulspakten (2011), en studie över skådespelaren Gösta Ekman d.ä. Burman är dessutom huvudförfattare till 1700-talsavsnittet i Finlands svenska litteraturhistoria I (1999) och har givit ut en rad texter från svenskt 1700- och 1800-tal, oftast tillsammans med Lars Burman. Hon har vistats som gästforskare i Åbo, Pisa, Wolfenbüttel, Cambridge och Rom.

Carina Burman påstår sig också ha fritidsintressen utanför det litterära. Till dem hör musik, ruiner, matlagning (särskilt italiensk och indisk), zumba, teater och stumfilm. Dessutom reser hon gärna. Sedan 1983 är hon gift med litteraturforskaren och överbibliotekarien Lars Burman. Paret har tre vuxna barn. Familjen bor mitt i Uppsala, men har också en fast punkt i Risinge socken i Östergötland.

Pågående forskning

1. Bellman. Biografin.
(Bellman. The Biography.)
Bok

2. Vi romantiska resenärer. Med Ellen Rydelius i Rom på 8 dagar.
(We romantic travellers. Eight days with Ellen Rydelius in Rome.)
Bok

Ellen Rydelius (1885-1957) var journalist och översättare, som 1927 gav ut sin första guidebok, Rom på 8 dagar. Under mellankrigstiden publicerade hon ytterligare elva guideböcker, framför allt till europeiska städer, alla på åtta dagar. Romboken utkom i tio upplagor mellan 1927 och 1957, en period då inte bara världen utan också turismen och staden Rom förändrades. Denna studie fördjupar sig i Rydelius liv och verk, framför allt då Romboken.

3. ”Rome in 8 days”.
Artikel

Engelskspråkig artikel om Rydelius Rom på 8 dagar, vilken produceras inom riksbanksprojketet Topos and Topography. Här ligger vikten på staden och guidebokens förändringar 1927-1957.

Se vidare:

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.