Organisation och personal

Satu Gröndahl

universitetslektor vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk

E-post:
satu.grondahl[AT-tecken]moderna.uu.se
Mobiltelefon:
073-5868338070-1679304
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

forskare vid Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

E-post:
Satu.Grondahl[AT-tecken]valentin.uu.se
Telefon:
018-471 6396
Mobiltelefon:
073-5868338070-1679304
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr
Postadress:
Box 521
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FD, doc.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.