Organisation och personal

Holger Henningsson

intendent vid Gamla torget

E-post:
Holger.Henningsson[AT-tecken]gamlatorget.uu.se
Telefon:
018-471 2076
Mobiltelefon:
070-4250041
Besöksadress:
Gamla Torget 5
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 Uppsala

seniorrådgivare vid HR-avdelningen, HR-ledningsstöd

E-post:
Holger.Henningsson[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250041
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.