Organisation och personal

Ferenc Masszi

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

Mobiltelefon:
070-62828787
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Anställd på InnoEnergy http://www.innoenergy.com som EDU Officer för Sverige, med kontor både på KTH, Stockholm och Uppsala Universitet, Ångströmlaboratoriet. Ansvarig för InnoEnergys svensk utbildningsverksamhet, bl a PhD program, fem masterprogram (utav två koordineras från Sverige/KTH) och MOOCs, alla internationella. InnoEnergy är en KIC (Knowledge and Innovation Community) och hör till EIT (European Institute of Innovation and Technology) http://eit.europa.edu/

Akademiska meriter: TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.