Organisation och personal

Vernon Cooray

professor i elektricitetslära, ssk stud av transienter och urladdn vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Vernon.Cooray[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5809
Mobiltelefon:
070-4250326
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Docent i elektricitetslära

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.