Organisation och personal

Beth Maina Ahlberg

adjungerad professor i internationell hälsa med särskild inriktning mot medicinsk sociologi, fd vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
Beth.Maina.Ahlberg[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 2755
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

seniorforskare vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i sociologi

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.