Organisation och personal

Lennart Selander

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi

Besöksadress:
Rum ÅNG Å:80410 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.