Ulf Göranson

professor emer. vid Universitetsbiblioteket, Kulturarvsavdelningen

E-post:
Ulf.Goranson[AT-tecken]ub.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250320
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD, FK

Mina kurser

Biografi

Fil.kand 1969, jur.kand. 1973, jur.dr och docent i civilrätt 1985. Tingsnotarie, hovrättsfiskal och tingsfiskal 1974-79. Universitetslektor i civilrätt 1979, tf professor i civilrätt 1989, professor i jämförande och internationell civilrätt 1991, överbibliotekarie 1996-2012, allt vid Uppsala universitet. Redaktör för AUU C-serien 2012-. Ledamot i styrelserna för Nordiska Afrikainstitutet 1996-2012, LIBER 2006-2012 och CERL 2006-2017 (ordförande 2011-2017). Ledamot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 1999, preses 2017/18. Smålands nations inspektor 1988-98.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.