Organisation och personal

Kerstin Thelander

docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
kerstin.thelander[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1274
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i nordiska språk

Mina kurser

Biografi

Undervisning och seminarier

Jag pensionerad från min lektorstjänst.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen finns inom sociolingvistik och stilistik, företrädesvis historisk stilistik. Min avhandling (1986) handlade om könskillnader i riksdagsspråk. Jag har på senare år bland annat arbetat med den systemisk-funktionella grammatiken och dess tillämpning på skönlitterära texter och varit engagerad i projektet Svensk dramadialog under tre sekler och har där gjort en kartläggning av tilltalsordet ni:s utveckling i ett dramamaterial 1700-2000.

Pågående forskningsprojekt

För närvarande gör jag en kartläggning av språkarter som förekommer i en adelsflickas dagbok 1799-1801.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.