Organisation och personal

Görel Bergman-Claeson

pens. universitetslektor docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
gorel.bergman-claeson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1274
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Undervisning och seminarier

Jag undervisar främst i skriftlig och muntlig kommunikation, i textanalys och i språksociologi.

Forskningsintressen

Jag har nyss avslutat en undersökning av monologer och avsidesrepliker i svensk dramatik mellan 1725 och 2000. Undersökningen ingår i projektet Svensk dramadialog vid institutionen.

Publikationer i urval

Vi svenskar, vi människor och bomben. En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952–1959. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Uppsala 1994. Doktorsavhandling. 190 s.

Vart tog vi vägen? En jämförelse mellan pronomenanvändningen I EU-debatten och i 1950-talets atomvapendebatt. I: Svenskans beskrivning 21. Lund 1996. S. 65–73.

Att göra fordonskillar till mogna män. Lärarstrategier för språkutveckling i en gymnasieklass. I: Språk, kön och kultur. Rapport från fjärde nordiska konferensen om språk och kön. (Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.) Göteborg 2001. S. 60–65.

Tre lärare – tre världar. Lärarkommentarer till elevtexter i tre gymnasieklasser. (PU-rapport 2003:1. Uppsala universitet.) Uppsala 2003. 116 s. Ladda ned rapporten

Att skapa en genre. Tre gymnasielärare kommenterar elevtexter. I: Svenskans beskrivning 26. Uppsala 2004. S. 75–80.

Gamla universitet – nya skribenter. I: Melander, Björn m.fl. (red.): Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 67.) Uppsala 2005. S. 409–415.

Skrivande och identitet. I: Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson 2006. Växjö universitet. Växjö 2006. S. 23–30.

Den oumbärliga monologen. Monologer och avsidesrepliker i svenska dramer under tre sekel. I: Svenskans beskrivning 28. Örebro 2006. S. 41–50.

Berättaren på scenen. Monologer, avsidesrepliker och direkt publiktilltal i svensk dramatik under tre sekler. (FUMS Rapport nr 223; Svensk dramadialog nr 9. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.) Uppsala 2008. 126 s.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.