Organisation och personal

Harry Näslund

docent vid Institutionen för nordiska språk

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Pensionerad

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Textlingvistik, stilistik, språkvård; fackspråk, terminologi

Publikationer i urval

Näslund, H., 1981: Satsradningar i svenskt elevspråk. I: Larsson, K. (red.), Skola, språk och kön. Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 13. Uppsala. S. 134-152.

Näslund, H., 1987: Fackjournalistik – en hybrid? I: Gunnarsson, B.-L. (red.), Fackspråk. Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 18. Uppsala. S. 125-144.

Näslund, H., 1991: Referens och koherens i svenska facktexter. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 29.) Diss. Uppsala.

Näslund, H., 1996: Med viss reservation – om garderingar i vetenskapligt språk. I: Samspel & variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Institutionen för nordiska språk. Uppsala universitet. S. 347-355. Även i: Språk & stil. Tidskrift för svensk språkforskning. Utgiven av Lennart Elmevik, Bengt Nordberg, Mats Thelander. Uppsala. 6/1996. S. 153-161.

Näslund, H., 1997: Från lungsot till tuberkulos. Begreppet ‘tuberkulös lungsjukdom’ och dess utveckling – några tendenser. TeFa nr 19. Forskningsgruppen för text- och fackspråksstudier. Uppsala universitet. Uppsala.

Näslund, H., 1999: Pengar som vetenskaplig term – en syntagmatisk studie. TeFa nr 27. Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet. Stockholm.

Näslund, H., 2000: Från generell handling till specifikt resultat. En lexikalisk och syntaktisk studie av verbalsubstantiv i ekonomiska texter från tre sekel. TeFa nr 34. Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet. Stockholm.

Näslund, H., 2000: Elektrisk, elektro– och el–. En lexikalisk och syntaktisk studie i tekniska texter från tre sekel. TeFa nr 39. Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet. Stockholm.

Näslund, H., 2002: Betalande eller betalning? Om verbalsubstantiv i vetenskaplig text. I: Språk & stil. Tidskrift för svensk språkforskning. Utgiven av Lennart Elmevik, Bengt Nordberg, Mats Thelander. Uppsala. 12/2002. S. 173-187.

Näslund, H., 2005: Friskare substantiv? Om substantivsjukans utveckling i SOUenska. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Red. av Björn Melander m.fl. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 67. Uppsala. S. 344-352.

Näslund, H., 2008: Allmänspråk eller fackspråk? Om inländskt terminologiarbete. Recension av Sigurđur Jónssons Det vilda tänkandet och det kultiverade. Isländsk fackspråklig språkvård med tyngdpunkt på första hälften av 1900-talet (Acta Wasaensia Nr 184. Språkvetenskap 34. Universitas Wasaensis 2007). I: Språk & stil. Tidskrift för svensk språkforskning. Uppsala. 18/2008. S. 219-222.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.