Organisation och personal

Siv Strömquist

pens. docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
siv.stromquist[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i nordiska språk

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Mina forskningsområden är dels skrivprocess, textbildning, språkriktighet och kommunikation, dels dramatext.

Pågående forskningsprojekt

Svensk dramadialog under tre sekler

Publikationer i urval

  • 1987: Styckevis och helt. Om styckeindelningens roll i skrivprocessen och bruket av nytt stycke i svenska elevuppsatser. Malmö. Ak. avh.
  • 1998: Talarskolan. Talprocessen. Teori och tillämpning. 2uppl. (tidigare uppl.: 1996). Malmö.
  • 2000: Språkfrågor. Malmö.
  • 2006: Inte bara repliker. Scenanvisningar och annan metatext i svensk dramatik under tre sekler. Uppsala.
  • 2007: Skrivprocessen. Teori och tillämpning. 3 uppl. (tidigare uppl. 1988, 1993). Lund.
  • 2008: Konsten att tala och skriva. 4 uppl. (tidigare uppl.: 1994, 1998, 2001). Malmö.
  • 2010: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 6 uppl. (tidigare uppl.: 1989, 1994, 1998, 2000, 2005). Malmö.
  • 2010: Uppsatshandboken. Råd och regler för examensarbetet. 5 uppl. (tidigare uppl.: 1998, 1999, 2003, 2006). Uppsala.
  • 2011: Vart är vart på väg? Och andra språkfrågor i tiden. Stockholm.
  • 2013: Skiljeteckensboken. Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp. Stockholm.

Övriga uppdrag

Medarbetade 1994-2012 som skribent i Svenska Dagbladet (språkspalten)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.