Organisation och personal

Daniel Stattin

professor i civilrätt, ssk associationsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Daniel.Stattin[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 1001
Mobiltelefon:
070-5179350
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

gästlärare vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
daniel.stattin[AT-tecken]fek.uu.se
Mobiltelefon:
070-5179350
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Daniel Stattin är professor i civilrätt, särskilt associationsrätt och ämnesföreträdare för associationsrätt, kapitalmarknadsrätt m.m.
 

Akademiska meriter: JD, docent

Mina kurser

Biografi

Professor i civilrätt, ssk. associationsrätt 2011
Docent i civilrätt 2009
Universitetslektor i civilrätt 2006
Juris doktor 2005
Juris kandidat 1998
Examen vid Krigshögskolans reservofficerskurs 1998
Officersexamen 1993

Intresseområden
Associationsrätt, särskilt aktiebolagsrätt, aktiemarknadsrätt och rättsregler för ideella föreningar; kapitalmarknadsrätt; bolagsstyrning; rättsregler för det allmännas ägande; samspelet mellan juridik och ekonomi; metodfrågor i kapitalmarknadsrätten

Interna uppdrag
Handledare för Rebecca Söderström (bankrörelserätt) och Lovisa Halje (civilrätt) samt biträdande handledare för Magdalena Giertz (företagsrätt) Markus Ehrenpil (insolvensrätt) och Erik Sjödin (arbetsrätt – disp. 2015)

Uppdrag i valberedning, fakultetsnämnd och som studierektor för ekonomi- och personalfrågor

Kursföreståndare för examensarbeten, fördjupningskurser och Termin 5

Externa uppdrag
Ledamot i betygsnämnd vid universiteten i Stockholm, Lund och La Sorbonne (Paris I)

Gästföreläsare vid svenska universitet samt vid universiteten i Köpenhamn, Aarhus, Oslo, Bergen, Rwanda, Thessaloniki, Nationella ekonomiska universitetet i Kiev, Waseda-universitetet (Tokyo) och Guido Carli-universitetet (Rom)

Revisorsnämndens examinator för svensk auktorisation för i utlandet kvalificerade revisorer

Expert i Utredningen om EU:s revisionspaket

Konsultuppdrag i associationsrätt m.m.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.