Ingrid Anderzén

forskare , docent i socialmedicinsk forskning. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicinsk epidemiologi

E-post:
Ingrid.Anderzen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6575
Mobiltelefon:
070-3189009
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
BMC, Husarg.3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Ingrid har arbetat med arbetslivsforskning i 18 år. Ingrid delar sin tid mellan Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och ArbetsRehab – kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Akademiska sjukhuset, där hon är avdelningschef. Hon forskar på hur organisationer, grupper och individer påverkas av olika stressorer och hur man på organisations- och individnivå kan förebygga stress och ohälsa samt underlätta återgång i arbete och minska det hälsorelaterade utanförskapet.

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.