Judy Arnetz

forskare ,associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
Judith.Arnetz[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-8678558
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen for folkhälso- och vårdvetenskap och tjänstgör för närvarande även som professor i arbetshälsa vid Wayne State University School of Medicine i USA. Min forskning fokuserar på organisationsfaktorer som inverkar på hälso- och sjukvårdspersonalens hälsa, arbetssäkerhet, produktivitet, och vårdens kvalitet. Jag studerar även patientdelaktighet och dess implikationer för vårdpersonalens arbete samt behandlingsresultat.

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Biografi

Pågående forskningsprojekt:

  • Using a System-Wide Database to Reduce Workplace Violence in Hospitals, CDC/NIOSH, R01 OH009948, Projektledare J. Arnetz, 2011-2015

  • Mental Health in Iraqi Refugees: Importance of Post-Displacement Social Stressors and Institutional Resources, NIMH, R01 MH085793, Projektledare B. Arnetz, 2010-2015

  • Physician Stress, Cardiovascular Risk and Quality of Patient Care, Blue Cross Blue Shield of Michigan Foundation, Projektledare B. Arnetz, 2012-2013

  • Factors Leading to Diagnoses of Latent Tuberculosis Infection Among Hospital Employees, Oxford Immunotec, Projektledare M. Upfal, 2012-2013

Andra uppdrag:

  • Vårdkvalitetsstudier bland vuxna och barn, Folktandvården i Uppsala läns landsting, projektledare J. Arnetz, 2013.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.