Henrik Viberg

pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
henrik.viberg[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1504
Mobiltelefon:
070-1719060
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
75002 Uppsala

universitetslektor vid Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi

E-post:
Henrik.Viberg[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 7695
Mobiltelefon:
070-1719060
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.