Urmas Valdek

universitetslektor i hållfasthetslära vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
Urmas.Valdek[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6895
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.