Organisation och personal

Max Edling

forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

E-post:
Max.Edling[AT-tecken]swedishcollegium.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala
Postadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala

Kort presentation

Max Edling är Reader in Early American History vid King's College London och expert på Nordamerikansk historia. Under läsåret 2015-16 arbetar Max vid Historiska institutionen på ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet vilket behandlar den amerikanska statens grundande året 1787.

Mina kurser

Biografi

Max Edling är Reader in Early American History vid King's College London och expert på Nordamerikansk historia. Hans forskning behandlar tillkomsten och utvecklingen av den amerikanska centralmakten under perioden från Revolutionen till Inbördeskriget. Tidigare forskning har studerat hur USA:s författning centraliserade makten över fiskala och militära resurser samt hur den amerikanska federalregeringen använde sig av dessa resurser för att uppnå herravälde på den Nordamerikansa kontinenten. Max är författare till A Revolution in Favor of Government: Origins of the U.S. Constitution and the Making of the American State (New York, 2003, pbk 2008) och A Hercules in the Cradle: War, Money and the American State, 1783-1867 (Chicago, 2014) samt ett flertal artiklar och bokkapitel. Under läsåret 2015-16 är Max anställd som forskare vid Historiska institutionen på ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet vilket behandlar den amerikanska statens grundande året 1787.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.