Anna Jonsson Cornell

professor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
anna.jonsson_cornell[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7495018-471 7661
Mobiltelefon:
070-2269162
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1,20. Västra ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten. Cornell är projektledare för Rättsstatens princip: juridik och politik i världen, Europa och Sverige. Hon är även projektledare för Människorättskliniken vid Juridiska institutionen, samt en av redaktörerna för the Uppsala Yearbook of Eurasian Studies som publiceras årligen av Wildy, Simmonds and Hill Publishing.

Nyckelord: konstitutionell rätt komparativ konstitutionell rätt rysk konstitutionell rätt demokrati rättsstat mänskliga rättigheter polisiärt samarbete människohandel personlig integritet grundlagstolkning internationell rätt ryssland eu konstitutionell rätt subsidiaritetsprincipen eus lagstiftningsprocess comparative constitutional law russian constitutional law eurasian studies constitutional law eu constitutional law

Mina kurser

Biografi

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten. Sedan januari 2017 är hon projektledare för projektet Rättsstatens princip: politik och juridik i världen, Europa och Sverige, som finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse. Projektet ska slutredovisas 2019. Hösten 2016 drev Cornell pilotprojektet Human Rights Clinic vid Juridiska institutionen. Hösten 2017 fortsätter Människorättskliniken. Denna gång med finansieringe från Vinnova. Cornell är en av redaktörerna för the Uppsala Yearbook of Eurasian Studies som publiceras årligen av Wildy, Simmonds and Hill Publishing. Mellan september 2010 och januari 2015 var hon forskningsledare för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa. Hennes senaste avslutade projekt handlade om nationella parlaments roll i EU:s lagstiftningsprocess. Resultatet kommer att publiceras i antologin National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure Post-Lisbon: The Impact of the Early Warning Mechanism (Hart Publishing 2016). Jonsson Cornell har en bakgrund som östeuropaforskare med särskild fokus på demokrati och mänskliga rättigheter i det forna Sovjetunionen, särskilt rysk konstitutionell rätt. Hon är medlem av Folke Bernadotte Akademins forskararbetsgrupp om Rättsstatsuppbyggnad. Hon har även forskat och publicerat om transnationell rätt med fokus på organiserad brottslighet och människohandel samt polisiärt samarbete inom EU. Under 2009 tjänstgjorde hon som expert på Rikspolisstyrelsen.

Externa uppdrag

Ordförande för Svenska avdeldningen av Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt (2016-)

Ledamot av Martin H:son Holmdahls stipendienämnd (2014-)

Ledamot av styrgruppen för Forum för Kinastudier (2014-)

Medlem av Folke Bernadotte Akademins forskararbetsgrupp om Rättsstatsuppbyggnad (2010-)

Styrelseledamot Civil Rights Defenders (2005-)

Forskningsledare för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa, (2010-2015)

Medlem av internationella vetenskapliga komittén för ICCEES VIII world congress 2010

Ledamot av betygsnämnden och andreopponent i samband med att Synnöve Ugelvik försvarade sin avhandling Inside on the Outside: Norway and Police Cooperation in the EU, vid Juridiska fakulteten, Oslo Universitet, 4-5 december 2014.

Fakultetsopponent vid Karin Åströms disputation med avhandlingen Rättsliga åtgärder vid människohandel: Att skydda offer eller möta hot, vid Juridiska institutionen, Umeå universitet, 11 april 2014.

Ledamot av betygsnämnden när Markus Naarttijärvi försvarade sin avhandling För din och andras säkerhet: konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel, vid Juridiska institutionen, Umeå universitet, 6 december 2013.

Ordförande av betygsnämnden, i samband med att Victoria Enqvist försvarade sin avhandling Religionsfrihetens rättsliga ramar, vid Juridiska fakulteten Uppsala universitet, 29 november 2013.

Interna uppdrag

Ledamot av Fakultetsnämnden (2017-)

Ledamot av utbildningsutskottet (2011-2017)

Ledamot av bedömningskommittén för antagning till forskarutbildningen (2015-)

Undervisning

Terminskurs 1 (lärare)

Comparative Constitutional Law (kursansvarig och lärare)

Democracy and Human Rights in European Context (lärare)

European Constitutional Law (lärare)

Russia and the International Legal Order (kursansvarig och lärare)

Security and Constitutional Law (kursansvarig och lärare)

Forskningshandledning

Huvudhandledare för doktorand Åsa Elmerot (2010-)

Huvudhandledare för Anni Kolehmainen (2016-)

Huvudhandledare för Tom Mulisa (2015-)

Biträdande handledare till Yaffa Epstein (2014-2017)

Utmärkelser

Martin H:son Holmdahl priset för arbete med mänskliga rättigheter (2008)

Nominerad av rektor för Uppsala universitet till Pro Futura (2007)

von Bahr priset för förtjänstfull doktorsavhandling (2005)

STINT doktorandstipendium (2002-2003)

Gästforskarvistelser utomlands

Georgetown Law School, Institute for National Security and Law, Georgetown University, Washington D.C., hösten 2016, 2017.

International Chair, LUISS Guido Carli University, Rom, april 2016.

Department of European and Eurasian Affairs vid The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington D.C., hösten 2013.

Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, American University, Washington D.C., våren 2006.

Institutet för stat och rätt, Ryska vetenskapsakademin, Moskva, 2002-2003.

Washington College of Law, American University, Washington D.C., hösten 2003.

Medlemskap

Nordiskt administrativt förbund

International Association of Constitutional Law

International Society of Public Law

Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien

Svenska avdelningen för Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning

Intresseområden

Konstitutionell rätt, komparativ konstitutionell rätt, EU:s konstitutionella rätt, internationella socialiseringsprocesser, demokrati och rättsstatlighet, nationell säkerhet, transnationell rätt, människohandel, polisrätt, ssk. internationellt och europeiskt polissamarbete, integritetsfrågor, mänskliga fri- och rättigheter, tvärvetenskaplig forskning.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.