Malena Lidar

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
malena.lidar[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 7642
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Mina forskningsintressen handlar om undervisning och lärande i naturvetenskap. Under åren 2013-2017 leder jag forskningsprojektet "Betyg och nationella prov i NO i skolår 6", finansierat av Vetenskapsrådet. Jag deltar också i det VR-finansierade projektet "Nationella prov i biologi, fysik och kemi" (2011-2013). Bägge dessa projekt handlar om på vilket sätt undervisningen i naturvetenskap kan förändras som konsekvens av införande av centrala styrinstrument, som prov och betyg. Jag deltar dessutom i projektet ”Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum” (2013-2015), även det finansierat från VR.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.