Eva Lundqvist

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
eva.lundqvist[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2428
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Eva Lundqvist är docent i didaktik. Hennes forskning handlar främst om lärares betydelse för elevers lärande i naturorienterande ämnen samt hur olika undervisningstraditioner kommer till uttryck i undervisningspraktiken. Hon arbetar inom två forskningsprojekt ”Betyg och nationella prov i skolår 6” samt ”Undervisningstraditioner och lärande”. Eva undervisar på grund-, master- och forskarnivå.

Akademiska meriter: FD, Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.