Lena Wenner

forskningsarkivarie vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

E-post:
lena.wenner[AT-tecken]sprakochfolkminnen.se
Telefon:
073-5586089
Mobiltelefon:
073-5586089
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.