Organisation och personal

Jenny Björklund

universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
Jenny.Bjorklund[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 5796
Besöksadress:
Kv Botan, Villav 6
75236 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jenny Björklund är FD och docent i litteraturvetenskap och lektor i genusvetenskap. Hennes forskningsintressen är bland annat litteratur (1900-talets och samtida), kulturstudier, queerteori, familjestudier, feministisk teori och kroppsteori.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2004 vid Uppsala universitet på en avhandling om de kvinnliga lyrikerna i det svenska litterära fyrtiotalet. Efter disputationen arbetade jag med ett forskningsprojekt om kärlek mellan kvinnor i svensk litteratur 1930–2005, vilket resulterade i boken Lesbianism in Swedish Literature: An Ambiguous Affair (Palgrave Macmillan, 2014). I samband med detta projekt har jag varit gästforskare vid the Center for Feminist Research vid University of Southern California (2006/2007) och postdoc-forskare vid Växjö universitet/Linnéuniversitetet (2008–2010). Jag har publicerat artiklar i bland annat Women’s Studies, Tidskrift för litteraturvetenskap och ett antal antologier och varit redaktör för en antologi om Agnes von Krusenstjerna (tillsammans med Anna Williams). Jag är också en av chefredaktörerna för tidskriften lambda nordica.

För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt tillsammans med Helena Wahlström Henriksson: What Makes a Family: Constructing Close Relations in Swedish Twenty-First Century Culture. Syftet med projektet är att undersöka hur familj och släktskap konstrueras i svensk litteratur och kultur. Vi analyserar hur familjerelationer och olika sorters släktskap utformas, utforskas och (om)förhandlas i ett brett urval av böcker (ca 50 titlar) och de fyra största dagstidningarna, men vi kommer också studera produktionen, mottagandet och användningen av litteraturen.

Jag är också intresserad av kroppen och kroppsteori. Jag har till exempel skrivit om de kroppsliga erfarenheterna av att komma ut som lesbisk i samtida svenska ungdomsromaner. Tillsammans med Lisa Folkmarson Käll och Ingvil Hellstrand arbetar jag med kroppsliga perspektiv på intersektionalitet.

Jag har undervisat i genusvetenskap, litteraturvetenskap och skandinavistik vid Uppsala universitet, Stockholms universitet, UCLA, Växjö universitet/Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola. Vid Centrum för genusvetenskap är jag studierektor för grundnivån och undervisar på kurser på samtliga nivåer och handleder uppsatser.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.