Organisation och personal

Peeter Maandi

universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Peeter.Maandi[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 6357
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är biträdande lektor vid Kulturgeografiska institutionen. För närvarande forskar jag främst inom politisk geografi och rättsgeografi, med fokus på jordreformer och äganderätt, huvudsakligen i Estland. Till mina andra forskningsintressen hör landskapets förändring, resursförvaltningens geografi, och kartografins historia. Jag undervisar på kurser i samhällsgeografisk teori och metodik, samt landskapsanalys.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.