Organisation och personal

Mats Bratteby

koordinator vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap; Studievägledning och VFU-koordination för lärarprogrammen

E-post:
mats.bratteby[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7641
Mobiltelefon:
070-4250938
Besöksadress:
Blåsenhus
von Kraemers allé 1 A
757 37 UPPSALA
Postadress:
Blåsenhus
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Universitetsadjunkt med inriktning mot idrott och hälsa, rörelse och utomhuspedagogik. I fokus för min undervisning är såväl ämnesteori inom ramen för utomhusidrotter, friluftsliv och sensomotorisk utveckling, som de didaktiska frågorna varför, vad, hur och var. De forskningsfrågor som jag fördjupat mig rör betyg och bedömning inom skolämnet idrott och hälsa.

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.