Johan Edman

samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
johan.edman[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7012
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv.38, Innovation Hub Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.