Organisation och personal

Rikard Enberg

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
rikard.enberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7617
Besöksadress:
Rum ÅNG 12142 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskning är inom teoretisk partikelfysik, t.ex. fysik inom och bortom standardmodellen, Higgsfysik och kolliderarfysik (LHC-fysik). Jag är också intresserad av astropartikelfysik: kosmisk strålning, neutriner, mörk materia, gamma ray bursts och andra astrofysikaliska källor.

Jag undervisar nu kurserna Partikelfysik II och Symmetri och gruppteori, och har tidigare undervisat mekanik II och III, kvantmekanik, och en doktorandkurs i partikelteori.

Mina kurser

Biografi

Jag kom till Uppsala 2009 efter postdocs vid École Polytechnique i Paris, Berkeley Lab & UC Berkeley i Berkeley, Kalifornien, och University of Arizona i Tucson, Arizona. Jag disputerade i Uppsala 2003.

För att se vad jag jobbar på, se min publikationslista från INSPIRE HEP.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.