Organisation och personal

Rikard Enberg

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
rikard.enberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7617
Besöksadress:
Rum ÅNG 12142 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskning är inom teoretisk partikelfysik, och mer specifikt fysik bortom standardmodellen, Higgsfysik, kolliderarfysik (LHC-fysik) och kopplingar till kosmologi. Jag är också intresserad av astropartikelfysik: kosmisk strålning, neutriner, mörk materia, gamma ray bursts och andra astrofysikaliska källor.

Jag undervisar nu i kurserna Kvantmekanik, Partikelfysik II och Symmetri och gruppteori, och har tidigare undervisat mekanik II och III, kvantmekanik, och en doktorandkurs i partikelteori.

Mina kurser

Biografi

Jag kom till Uppsala 2009 efter postdocs vid École Polytechnique i Paris, Berkeley Lab & UC Berkeley i Berkeley, Kalifornien, och University of Arizona i Tucson, Arizona. Jag disputerade i Uppsala 2003.

För att se vad jag jobbar på, se min publikationslista från INSPIRE HEP.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.