Kerstin Sahlin

professor i företagsekonomi, ssk offentlig org vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
Kerstin.Sahlin[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 6207
Mobiltelefon:
070-4250798
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Kerstin Sahlin är professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, vid Uppsala universitet sedan år 2000. Hon är sedan 2013 huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. År 2006 – 2011 var hon prorektor för Uppsala universitet.

Akademiska meriter: ED

Mina kurser

Biografi

Kerstin Sahlin har tidigare bland annat varit professor vid Stockholms universitet, föreståndare för Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE) samt tillförordnad professor och sektionschef vid Handelshögskolan i Stockholm. (1992-1994). Kerstin Sahlin disputerade i vid Umeå universitet 1986.

Kerstin Sahlin har skrivit ett stort antal böcker och artiklar, huvudsakligen om reformer och ledning i offentlig sektor, projektorganisation, spridning av managementidéer, samt utvecklingen av globala standarder och regelsystem. Hennes forskning rör för närvarande främst styrning och ledning av universitet, företagens roll i det globala samhället samt institutionell omvandling av offentliga verksamheter.

Kerstin Sahlin har haft en rad nationella och internationella vetenskapliga uppdrag. Hon är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala och Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala. Kerstin Sahlin är sedan 2012 inspektor för Östgöta nation.

Academic Degrees

Professor in Business Administration, Public Management 1997
Docent in Business Administration, Stockholm School of Economics 1990
PhD in Business Administration, Umeå University 1986
Bachelor of Science, Umeå University 1979

Academic Appointments

Deputy vice-chancellor of Uppsala University 2006 - 2011
Professor in Business Studies, Public Management, Uppsala University 2000 -
Professor 2 (associated position) in Management, Bodø Graduate School of Business, 2003 - 2006
Professor in Business Administration: Public Management, Stockholm University 1997 - 2000
Research leader at Score (Stockholm Center for Organizational Research), Stockholm University, 1998 - 2001
Visiting professor in management, Uppsala University 1998 - 2000
Director of Score, Stockholm University 1994 - 1998
Acting Chair in Public Management, Stockholm School of Economics, 1992 - 1994
Researcher and lecturer at Stockholm School of Economics, 1986 - 1998
Lecturer at Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki, Finland, 1990
Lecturer at Dep. of Business Studies, Uppsala University, 1986 - 1990
Lecturer at Åbo Akademi, Turku, Finland, 1988
Doctoral Student (combined with position as extra lecturer) at Dep. of Business Administation, Umeå University 1979 - 1986

Professional activities

Membership of boards and scientific bodies
Member of Coimbra group Executive board 2009-
Member of board of University of Oslo 2009 –
Member of board of the Southern African-Noric Centre (SANORD) 2007 -
Member of the SNS (Centre for Business and Policy Studies) board of trustees of (2002 - ), Member of the executive board of SNS (2006 - 2010)
Member of board of Copenhagen Business School (CBS) (2003 – 2007)
Member of the Social Science Faculty board, Uppsala University (2005-2006)
Swedish representative in European Science Foundation’s (ESF) Standing Committee for the Social Sciences (SCSS) 2001 – 2006, and member of the core group of SCSS 2004 – 2006
Member of The Scientific Council for Humanities and the Social Sciences, Swedish Research Council, and chairman of the Scientific Evaluation Committee for the Economic Sciences, 2001 –2006
Member of the Scientific Evaluation Committee for the Economic Sciences, The Research Council for the Humanities and Social Sciences (HSFR) 1998 - 2000
Member of the board of European Group for Organization Studies (EGOS) 2000 -2003
Member of the board of Scandinavian Academy of Management 1997 – 2004 (Chairman 2002 – 2003)
Member of the board of Scandinavian Consortium for Organizational Research (Scancor) 1997 – 2001
Member of the board of Södertörn University College 1997 – 2003
Member of the establishing and organizing committee of Södertörn University College 1994 – 1997
Member of the board of the Baltic Sea Region Foundation 2000 – 2005, Chairman of the Scientific committee of the board of the Baltic Sea Region Foundation 2002 – 2004
Chairman of the scientific advisory board of the Institute of Contemporary History at Södertörn University College 1999 - 2004
Member of the Standing Working Group on Globalization, the Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN), 1999 – 2000
Member of the board of Stockholm Center for Organizational Research (Score) 1994 – 2001
Member of the Social Science Faculty board, Stockholm University (1997-1999)
Vice Chair of the board of the Department of Business Studies, Uppsala University 1999 - 2002
Member of the scientific advisory board of the Swedish National Audit Office 2003 – 2006
Member of the scientific advisory board of The Swedish National Financial Management Authority (ESV) 1999 – 2000
Chair of the evaluation committee of service management at the research council for working life 1993 - 1995
Member of the Swedish Parliamentary Committee on Public Management 1995 – 1997
Visiting scholar at Scancor, Stanford University, during periods of 2 – 6 weeks in 1989, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004

International expert assignments
Member of evaluation team of The International Max Planck Research School, Köln 2011
Member of Institutional Review team of University College Dublin 2011
Member of Research Assessment team of Department of Management, Politics and Philosophy at CBS 2010
Member of expert committee for evaluation of the business education at the university college of Bodö, 1999
Reviewer of research applications in Norway and Finland 2000 – 2009

Editorial assignments
Member of editorial board of Organization studies (2002 – 2008)
Member of editorial board of Scandinavian Journal of Management (2002 – 2009)
Member of editorial board of Journal of Management Inquiry (2003 – 2008)
Member of editorial board of Research in the Sociology of Organizations (2005-)
Member of editorial board of Regulation and Governance (2006 – 2009)
Member of the editorial board of International Review of Administrative Sciences (2000 – 2005)
Co-editor of the Nordic Journal Nordiske organisasjonsstudier 1998 – 2004

Elected member of learned societies

Member of The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (since 2010)
Member of The Royal Academy of Letters, History and Antiquities (since 2006)
Member of The Royal Academy of Arts and Sciences of Uppsala (since 2006)
Member of The Royal Society of Sciences in Uppsala (since 2002)

Elected member of student nations

Honorary member of Stockholm student nation
Honorary member of Östgöta student nation

Research interests

Transnational governance
Public management reforms
Management ideas and their circulation
Governance and management of health care and universities
Corporate social responsibility
Relations between public and private spheres of society
Business and media

Large external research grants (last 10 years)

Governance, organization and democracy in health care networks (SOND), networking money, Swedish Council for Working life and Social Research, 2005
Public – private partnerships (with Ulrika Mörth), The Swedish Emergency Management Agency 2001 and 2006
The interplay of an activated state control and professionalization: changing institutional conditions for Swedish Schools, The Swedish research council and Swedish Council for Working life and Social Research 2004
Between public and private: Democratic governance in health care networks (MOD), Swedish Research Council 2003
Global Enterprises, Mediators and Society (GEMS) (with Lars Engwall and Bengt Jacobsson), The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, 2002
The pursuit of transparency, The federation of Swedish county councils 2001

Teaching experience (main areas)

Organization theory: courses for doctoral students, master students and undergraduates (Umeå University 1979 – 86, Uppsala University 1986 – 88, 1998 – 2010, Åbo Akademi 1988, Swedish School of Economics and Business Administration 1990, Stockholm School of Economics 1986 – 2001, Stockholm University 1996 – 2001). As chair in organization theory at Uppsala University I carried the main responsibility for courses in organization theory on all levels 1991 - 2006.

Institutional theory: courses for master students and doctoral students (Stockholm University 1996 – 2001, Stockholm School of Economics 1990 – 2001, Uppsala University 1998 – 2011). Co-author of textbook in institutional theory 2011.

Public administration and public management (including special courses on organizational reforms, evaluations, leadership etc.): courses for master students, undergraduate students and doctoral students and shorter courses for practitioners 1982 - 2011. Director of master program in public management for state officials, 1991 – 1992.

Qualitative methods: courses for undergraduate students, master students and doctoral students (Stockholm School of Economics 1990 – 1994, Swedish School of Economics and Business Administration 1990, Uppsala University 1998 – 2010)

Social Science: 1995 – 1997 Chair of the group that initially designed the educational programs in humanities and social science, and an interdisciplinary introductory semester to these programs, at Södertörn University College.

Supervisor for 10 doctoral students through to their doctoral degrees (2 as associate supervisor, 8 as main supervisor)
Opponent at app. 25 doctoral defenses

Publications

 • Jönsson, Lars-Erik, Persson, Anders and Sahlin, Kerstin, 2011 (in press), Institution. Liber.
 • Sahlin, Kerstin 2010, Att leda universitet och högskolor: en balansakt i den högre skolan in Maria Lindh and Johan Sundeen (eds.) Från Högskolan i borås till Humboldt. Högskolan i Borås.
 • Wedlin, Linda, Sahlin, Kerstin and Grafström, Maria 2009 (eds.), Exploring the Worlds of Mercury and Minerva. Essays for Lars Engwall. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Oeconomiae Negotiorum 51.
 • Sahlin, Kerstin, Wedlin, Linda and Grafström, Maria, 2009. “In the world of Mercury and Minerva”. In Wedlin, Linda, Sahlin, Kerstin and Grafström, Maria (eds.), Exploring the Worlds of Mercury and Minerva. Essays for Lars Engwall. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Oeconomiae Negotiorum 51.pp. 1 – 28.
 • Wedlin, Linda, Sahlin, Kerstin and Hedmo, Tina, 2009. “The ranking explosion and the formation of a global governing field of universities”, In Wedlin, Linda, Sahlin, Kerstin and Grafström, Maria (eds.), Exploring the Worlds of Mercury and Minerva. Essays for Lars Engwall. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Oeconomiae Negotiorum 51. pp. 317 – 334.
 • Meyer, Renate, Sahlin, Kerstin, Ventresca, Marc and Walgenbach, Kerstin, 2009, (eds.) Institutions and Ideology. Research Sociology of Organizations. Vol. 27. Emerald Group Publishing.
 • Meyer, Renate, Sahlin, Kerstin, Ventresca, Marc and Walgenbach, Kerstin, 2009, “Ideology and Institutions: Introduction”. In Meyer, Sahlin, Vantresca and Walgenbach (eds.) Institutions and Ideology. Research Sociology of Organizations. Vol. 27. Emerald Group Publishing. Pp. 1 – 16.
 • Djelic, Marie-Laure and Sahlin, Kerstin, 2009. “Governance and its transnational dynamics: towards a reordering of our world?”. In Chapman, Christopher, Cooper, David and Miller, Peter (eds.) Accounting, Organizations, and Institutions. Oxford University Press.
 • Power, Michael, Scheytt, Tobias, Soin, Kim and Sahlin, Kerstin, 2009, Reputational Risk as a Logic of Organizing in Late Modernity. Organization Studies 30(02&03): 165–188.
 • Sahlin, Kerstin och Waks, Caroline, 2008, ”Stärkt statlig kontroll och professionalisering i samspel - En svensk skola i omvandling” i Lundgren, U.P. (red.) Individ ? Samhälle - Lärande. Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig forskning. Stockholm:Vetenskapsrådets rapportserie 2:2008, s. 71-84.
 • Greenwood, Royston, Oliver, Christine, Sahlin, Kerstin and Suddaby, Roy, 2008, “Introduction” in Greenwood, Royston, Oliver, Christine, Sahlin, Kerstin and Suddaby, Roy (eds.) The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. Sage.
 • Sahlin, Kerstin and Wedlin, Linda, 2008, “Circulating ideas: Imitation, translation and editing” In Greenwood, Royston, Oliver, Christine, Sahlin, Kerstin and Suddaby, Roy (eds.) The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. Sage.
 • Greenwood, Royston, Oliver, Christine, Sahlin, Kerstin and Suddaby, Roy, 2008, (eds.) The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. Sage.
 • Blomgren, Maria and Sahlin, Kerstin, 2007, “Quests for Transparency: Signs of a New Institutional Era in the Health Care Field”. In Christensen, Tom and Laegreid, Per (eds.) Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reform. Aldershot: Ashgate.
 • Engwall, Lars and Sahlin, Kerstin, 2007, “Corporate Governance and the Media. From Agency Theory to Edited Corporations”. In Peter Kjaer and Tore Slaatta (eds.), Mediating Business: The Expansion of Business Journalism in the Nordic Countries, CBS Press, Copenhagen.
 • Kjaer, Peter and Sahlin, Kerstin, 2007, “Media Transparency as an Institutional Practice”. In Peter Kjaer and Tore Slaatta (eds.), Mediating Business: The Expansion of Business Journalism in the Nordic Countries, CBS Press, Copenhagen.
 • Hedmo, T., and Sahlin-Andersson, K., 2006, "The Evolution of a European Governance Network of Management Education" in M. Marcussen & J. Torfing (eds.) Democratic Network Governance in Europe, Basingstoke, Hampshire: Palgrave MacMillan.
 • Hedmo, Tina, Sahlin-Andersson, Kerstin and Wedlin, Linda, 2006, Is a Global Organizational Field of Higher Education Emerging? Management Education as an Early Example. In Georg Krücken, Anna Kosmütsky and Marc Torka (eds.) Towards a Multiversity? Universities between Global Trends and National Traditions. Bielefeld: Transcript Verlag.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2006, "Transparensens former" in C. Levay & C. Waks (eds.) Strävan efter Transparens: Granskning, styrning och organisering i sjukvårdens nätverk. SNS förlag. pp. 19 - 50.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2006, Corporate Social Responsibility: a trend and a movement but of what and for what? Corporate Governance. Vol. 6, 595 - 608.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, forthcoming, Företagens samhällsansvar: omprövade gränser mellan offentligt och privat. Lecture held in December 2004 at the 40th anniversary of the faculty for social sciences at Uppsala University. The collection lectures will be published in a volume.
 • Sundewall, Jesper and Kerstin Sahlin-Andersson, 2006, Translations of Health Sector SWAps - A comparative study of health sector development cooperation in Uganda, Zambia and Bangladesh , Health Policy. Vol. 76, issue 3, pp 277-287.
 • Scheytt, Tobias, Soin, Kim, Power, Michael and Sahlin-Andersson, Kerstin, 2006, Introduction: Organizations, Risk and Regulation , Journal of Management Studies. Vol 43, issue 6, pp 1331-1337.
 • Mörth Ulrika and Sahlin-Andersson Kerstin, 2006, Privatoffentliga Partnerskap: Styrning utan hierarkier och tvång? (eds.), SNS förlag, Stockholm.
 • Mörth, Ulrika and Sahlin-Andersson, Kerstin, 2006, Partnerskap i samhällsförändringens centrum: Privatoffentliga partnerskap - en populär trend, in U. Mörth and K. Sahlin-Andersson, (eds.), Privatoffentliga Partnerskap: Styrning utan hierarkier och tvång? SNS förlag, Stockholm. Pp. 11 - 37.
 • Djelic, Marie-Laure and Sahlin-Andersson, Kerstin. Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation. (eds.) Cambridge University Press, Cambridge.
 • Djelic, Marie-Laure and Sahlin-Andersson, Kerstin. A World of Governance: The Rise of Transnational Regulation, in Marie-Laure Djelic and Kerstin Sahlin-Andersson (eds.), Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-28.
 • Djelic, Marie-Laure and Kerstin Sahlin-Andersson, 2006, Institutional Dynamics in a Re-ordering World, in Marie-Laure Djelic and Kerstin Sahlin-Andersson (eds.), Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 375-397.
 • Jacobsson, Bengt and Kerstin Sahlin-Andersson. 2006, Dynamics of Soft Regulations, in Marie-Laure Djelic and Kerstin Sahlin-Andersson (eds.), Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 247-265.
 • Mazza, Carmelo, Sahlin-Andersson, Kerstin and Strandgaard Pedersen, Jesper, 2005, European Constructions of an American Model: Developments of Four MBA programs. Management Learning,vol. 36, issue 4. pp 471-491.
 • Brunsson, Nils and Sahlin-Andersson, Kerstin, 2005, Inte bara mode: Att skapa organisationer i offentlig sektor. In T. Busche, E. Johnsen, K.K. Klausen, and J.O. Vanebo, (eds.), 2005 Modernisering av offentlig sektor: Utfordringer, metoder og dilemmaer, Universitetsforlaget, Oslo, pp 82-95.
 • Olson, Olov and Sahlin-Andersson, Kerstin, 2005, Public Sector Accounting Reforms in a Welfare State in Transition: The Case of Sweden. in J. Guthrie, C. Humphrey, L.R. Jones, and O. Olson, (eds.) International Public Financial Management Reform: Progress, Contradictions and Challenges. Information Age Publishing, Greenwich, Connecticut, pp 223-245, 2005.
 • Hedmo, Tina, Sahlin-Andersson, Kerstin and Wedlin, Linda, 2005, Fields of imitation: The global expansion of management education, in B. Czarniawska and G. Sevón (eds.), Global Ideas: How ideas, objects and practices travel in the global economy. Liber & Copenhagen business school press, Lund, pp 190-212.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2004, Emergent Cross-Sectional Soft Regulations: Dynamics at play in the Global Compact initiative. in Mörth, Ulrika (ed), Soft Law in Governance and Regulation: an Interdisciplinary Analysis. Cheltenham, UK and Norhtampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2004, What are the Consequences of the changing mix of public and private? Some reflections on recent public service reforms. In Jani Marjanen, Henrik Stenius and Jussi Vauhkonen (eds.) Reserarch on the study of the Nordic welfare state. Papers from the August 2003 conference in Helsinki. Renvall Institute Publications 16.
 • Jacobsson, Kerstin, Mörth, Ulrika & Sahlin-Andersson, Kerstin , 2004, Den frivilliga styrningens attraktionskraft, in: Boström, Magnus, Forssell, Anders, Jacobsson Kerstin & Tamm-Hallström, Kristina (eds.), Den organiserade frivilligheten. Lund: Liber. pp. 163 - 189.
 • Blomgren, Maria och Kerstin Sahlin-Andersson, 2004, Ledning på distans: Att skapa kunskap för politisk styrning av sjukvård, Stockholm: Landstingsförbundet.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2004, I forandringers krydsfelt - ledelse på distance, in Finn Borum (ed), Ledelse i sygehusvæsenet. Köpenhamn, Handelshögskolans förlag.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2003, The impact of privatisation: Management, organisation, regulation and monitoring in transition. In 400 years and the way forward, Conference proceedings from International conference on Public Health, Bergen, Norway 15th - 17th of June 2003.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin and Guje Sevón, 2003, Imitation and identification as performatives. In: Barbara Czarniawska and Guje Sevón (eds.) Northern lights. Organization Theory in Scandinavia. Lund: LiberAbstrakt.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin and Anders Söderholm (eds.), 2002, Beyond Project Management: New Perspectives on the temporary - permanent dilemma. Lund: Liber/Abstrakt.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2002, Project management as boundary work. Dilemmas of defining and delimiting, in Sahlin-Andersson, Kerstin and Anders Söderholm (eds.), Beyond Project Management: New Perspectives on the temporary - permanent dilemma. Lund: Liber/Abstrakt
 • Sahlin-Andersson, Kerstin and Anders Söderholm, 2002, The Scandinavian School of Project Studies, in Sahlin-Andersson, Kerstin and Anders Söderholm (eds.), Beyond Project Management: New Perspectives on the temporary - permanent dilemma. Lund: Liber/Abstrakt.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin and Lars Engwall (eds.), 2002, The Expansion of Management Knowledge. Carriers, Flows and Sources. Stanford: Stanford University Press.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin and Lars Engwall, 2002, Carriers, Flows and Sources of Management Knowledge, in Kerstin Sahlin-Andersson and Lars Engwall, (eds.), The Expansion of Management Knowledge: Carriers Flows and Sources, Stanford University Press, Stanford, CA, pp 3-32.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin and Lars Engwall, 2002, The Dynamics of Management Knowledge Expansion, in Kerstin Sahlin-Andersson and Lars Engwall, (eds.), The Expansion of Management Knowledge: Carriers Flows and Sources, Stanford University Press, Stanford, CA, pp 296-299.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2001, National, International and Transnational Constructions of New Public Management, In: Tom Christensen & Per Lægreid (eds.), New Public Management: The Transformation of Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2000, Transnationell reglering och statens omvandling. Granskningssamhällets framväxt, Score report 2000:14, Score, Stockholm University.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 2000, Arenas as Standardizers, In: Brunsson, Nils, Bengt Jacobsson & Associates, A World of Standards, Oxford University Press, pp. 100-113.
 • Brunsson, Nils, & Kerstin Sahlin-Andersson, 2000, Constructing Organizations: The Example ofPublic Sector Reform, Organization Studies, 21, issue 4, pp. 721-746.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin & Hedmo, Tina , 2000, Från spridning till reglering MBA-modellers utbredning och utveckling i Europa, Nordiske Organisasjonsstudier, Vol. 2, No. 1, pp. 8-33.
 • Bentsen, Eva Z, Finn Borum, Gudbjörg Erlingsdóttir and Kerstin Sahlin-Andersson (eds.),1999, Når styringsambitioner møder praksis. Den svaere omstilling af sygehus- og sundhedsvaesenet iDanmark och Sverige, Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1999, I mötet mellan reform och praktik, In: Bentsen, Eva Z, Finn Borum, Gudbjörg Erlingsdóttir and Kerstin Sahlin-Andersson (eds.), Når styringsambitioner møder praksis. Den svaere omstilling af sygehus- og sundhedsvaesenet i Danmark och Sverige, Copenhagen: CBS Press, pp. 293-311.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1999, Organization studies in Sweden, a country tale, Organization studies, Vol. 20, No. 3.
 • Blomgren, Maria, Cecilia Lindholm & Kerstin Sahlin-Andersson, 1999, Att leda landsting. Styrning, samordning och ansvar i nätverk, Stockholm: Landstingförbundet.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1998, The social construction of projects, In Brunsson, Nils & Johan P. Olsen, (eds.), Organizing organizations, Bergen-Sandviken: Fagbokförlaget, pp 89-106. First published in 1992 in Scandinavian Housing and Planning Research No. 9, pp. 65-78.
 • Östergren, Katarina & Kerstin Sahlin-Andersson, 1998, Att hantera skilda världar. Läkares chefskap i mötet mellan profession, politik och administration, Stockholm: Landstingsförbundet.
 • Olson, Olov and Kerstin Sahlin-Andersson, 1998, Accounting transformation in an advanced welfare state: the case of Sweden, In: Olson, Olov, James Guthrie, and Christopher Humphrey, (eds), Global warning. Debating International Developments in New PublicFinancial Management, Oslo: Capellen akademisk forlag, pp. 241-275.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1998, Att hantera blandade principer, In: Ahrne, Göran, (ed.), Stater som organisationer, Stockholm: Nerenius och Santérus, pp. 157-177.
 • Brunsson, Nils & Kerstin Sahlin-Andersson, 1998, Att skapa organisationer, In: Ahrne, Göran,(ed.), Stater som organisationer, Stockholm: Nerenius och Santérus, pp. 61-98.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1998, Internationella mötesplatser som standardiserare, In: Brunsson, Nils & Bengt Jacobsson (eds.), Standardisering, Stockholm: Nerenius och Santérus, pp. 117-132.
 • Lerdell, David & Kerstin Sahlin-Andersson, 1997, Att lära över gränser. En studie av OECDs förvaltningspolitiska samarbete, Rapport till den förvaltningspolitiska kommissionen, SOU 1997: 33.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1997, Kvinnoyrken i omvandling. Om ändrade gränser och relationer i sjukvården, In: Sundin, Elisabeth (ed.), Om makt och kön: i spåren av offentliga organisationers omvandling, rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, Stockholm: Fritze, SOU:83, s. 224-245.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin och Östergren, Katarina, 1996, Chefsöverläkarens roll i en föränderlig sjukvård, Socialmedicinsk tidskrift, no. 9.
 • Jacobsson, Bengt, Kerstin Sahlin-Andersson, Mats Jutterström, Mia Ardesjö & Ola Pettersson, 1996, Att förvalta det internationella. Svenskt medlemskap i mellanstatliga organisationer, Bilaga till Riksdagens revisorers rapport, Sveriges deltagande i internationella mellanstatliga organisationer, Riksdagens revisorer. 5(6).
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1996, Imitating by editing success. The construction of organizational fields and identities, In: Czarniawska, Barbara and Guje Sevón, (eds.), Translating organizational change, Berlin: De Gruyter, pp. 69-92.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1996, Innovation genom imitation. Om organisationsidéers spridning, In: Hård af Segerstad, Peder (ed.), Idéer som styr. En antologi om bärande idéer i vetenskap och samhällsdebatt, Uppsala: Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), pp. 77-93.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1996, I styrbarhetens utmarker, In: Sahlin, Ingrid, (ed.), Projektets paradoxer, Lund: Studentlitteratur, pp. 118-143.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1995, Chefsöverläkarens ledarskap i en professionell, politisk och ekonomiskt styrd verksamhet. Resultat av en förstudie, Stockholm: Landstingförbundet.
 • Jacobsson, Bengt & Kerstin Sahlin-Andersson, 1995, Skolan och det nya verket. Skildringar från styrningens och utvärderingarnas tidevarv, Stockholm: Nerenius och Santérus.
 • Rombach, Björn & Kerstin Sahlin-Andersson (eds.), 1995, Från sanningssökande till styrmedel. Moderna utvärderingar i offentlig sektor , Stockholm: Nerenius och Santérus.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1994, Varför låter sig organisationer omvandlas?, In: Jacobsson, Bengt, (ed.), Organisationsexperiment i kommuner och landsting, Stockholm: Nerenius och Santérus, pp. 170-204.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1994, Group identities as the building blocks of organizations. An essay about nurses daily work, Scandinavian Journal of Management, vol. 10, no. 2, pp. 131-145.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1993, Hur regleras myndigheters vardag?, Blickpunkten, no. 1.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1992, The use of ambiguity: the organizing of an extraordinary project, In: Hägg, Ingemund & Esbjörn Segelod, (eds.), Issues in empirical investment research, pp. 143-158.
 • Jacobsson, Bengt, Rombach, Björn & Sahlin-Andersson, Kerstin, 1992, Än bättre sjukvård. Organisationsteoretiska perspektiv på effektivitet och resultatuppföljning, In: Forskning för effektivare sjukvård, fyra forskarperspektiv, Stockholm: Landstingsförbundet.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1991, Ostyriga projekt: att styra och avstyra stora kommunala satsningar, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi - [ESO], Ds departmentsserien: 50.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1990, Forskningsparker och företagsrelationer. Etableringen av Novum forskningspark i organisationsteoretisk belysning, Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1989, Oklarhetens strategi. Organisering av projektsamarbete, Lund: Studentlitteratur.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1989, Globen - ett 80-talsprojekt, In: Engfors, Christina, (ed.), Stockholm metropol. Stockholm: Arkitekturmuseet, årsbok, s. 39-54.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin & Anders Söderholm, 1987, Visionen om framtidens Södertörn:organisering av ett regionalt utvecklingsprojekt, Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst, Byggforskningsrådet, R101.
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1986, Beslutsprocessens komplexitet. Att genomföra och hindra stora projekt, [The complexity of Decision processes: to implement and obstruct major projects], Lund: Doxa (Diss.).
 • Sahlin-Andersson, Kerstin, 1981, Kommunal investeringsplanering: fallstudier av extraordinära beslut, Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning, Byggforskningsrådet, R114.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.