Sylviane Robardey-Eppstein

universitetslektor i franska, ssk franskspråkig litteratur vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
sylviane.robardey-eppstein[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1432
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Docent i franska (ssk. franskspråkig litteratur) sedan 2010

Undervisning (nivå B till D)
Handledning av examensarbete (nivå C till E)
Handledning av doktorander

Ansvarig för högre seminariet för romansk litteraturvetenskap + Teaterseminariet

Forskningsinriktning

fransk teater under Romantiken; relation text/scen; teatergenetik, teaterhandskrifter; omskrivning av dramatexter. Victor Hugo, Alexandre Dumas d.ä. (med fokus på deras dramatik), Pixerécourt och andra melodramaturger.

Akademiska meriter: FD, docent i franska, ssk franskspråkig litteratur

Mina kurser

Biografi

See above (Download CV / Ladda ned CV)

C.V. complet : suivre le lien ci-dessus (Download CV / Ladda ned).

Forskning

FORSKNINGSINRIKTNING / DOMAINE DE RECHERCHE

 • Fransk 1800-talsteater ssk dram och melodram under Romantiken / Théâtre français du XIXe siècle (drame et mélodrame de la période romantique).
 • Scenanvisningar ; relation och interaktion text/scen / Didascalies ; relations et interactions texte/scène.
 • Teatergenetik ; teaterhandskrifter / Génétique théâtrale ; manuscrits de théâtre.
 • Metateatralitet ; hybriditet och genreöverskridande inom 1800-talsteater / Métathéâtralité ; hybridité et porosités génériques au XIXe siècle.
 • Omskrivning och bearbetning av teatertexter / réécriture et adpatation des textes de théâtre.
 • Victor Hugo, Alexandre Dumas d.ä. (mes fokus på deras dramaproduktion), Pixerécourt samt andra melodramaturger / Victor Hugo, Alexandre Dumas père (leur oeuvre dramatique), Pixerécourt et autres mélodramaturges.

PÅGÅENDE FORSKNING / RECHERCHES EN COURS

 • Scenanvisningar och regianteckningar som för- och eftertext under 1800-talet (= paratexter som spår av teater- och scenkonstens historia) (kommande bok). / L’écriture didascalique et autres paratextes théâtraux au XIXe siècle (théâtre français) : enjeux scéniques, éditoriaux et historiques (ouvrage en cours).

 • Utgivning av teaterpjäser (vetenskaplig textedition) : René-Charles Guilbert de Pixerécourt, Mélodrames (Théâtre complet), dir. Roxane Martin, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque du théâtre français, t. I, 1792-1800 (2013), t. II, 1801-1803 (2014), t. III, 1804-1808 (2016) + t. V-XIII (kommande 2018-2025). /
  Édition critique de mélodrames dans René-Charles Guilbert de Pixerécourt, Mélodrames (Théâtre complet), dir. Roxane Martin, Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque du théâtre français, tome I, 1792-1800 (2013), tome II, 1801-1803 (2014), t. III, 1804-1808 (2016) + t. V-XIII (à paraître, 2018-2025)

 • Utgivning av teaterpjäser (vetenskaplig textedition) : Alexandre Dumas père, Théâtre complet, (deltar i vol. 3 & vol. 16, kommande 2018 & 2021), Paris, Classiques Garnier, dir. Anne-Marie Callet-Bianco & Sylvain Ledda /
  Éditions critiques dans Alexandre Dumas père, Théâtre complet, Paris, Classiques Garnier, dir. Anne-Marie Callet-Bianco & Sylvain Ledda (1 pièce dans vol. 3 + 1 pièce dans vol. 16).

 • Editering (transkription och kommentarer) av Juliette Drouets outgivna brev till Victor Hugo (ansvarig för maj-december 1837) : fortlöpande online publicering på CÉRÉdIs webbplats, univ. de Rouen, dir. Florence Naugrette. /
  Édition et annotation de lettres de Juliette Drouet (mai-décembre 1837) pour l'édition électronique intégrale de la correspondance de Juliette Drouet à Victor Hugo, publiée sur le site du CÉRÉdI (Université de Rouen), dir. Florence Naugrette.

UNDER UTGIVNING / À PARAÎTRE

 • Sculpter l'espace. Le théâtre de Dumas à la croisée des genres, sous la direction de Sylviane Robardey-Eppstein, Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », Série « Études théâtrales », 2018. [= Acta för symposiet / Actes des journées d'études "Le Théâtre (co)signé Dumas : questions spatiales et génériques". Symposiet hölls i Uppsala 28-29 maj 2015 och var finansierat av Riksbankens Jubileumsfond / Université d'Uppsala, 28-29 mai 2015, Journées financées par le Fonds du tricentenaire de la Banque de Suède].
 • « “Les péripéties du boulevard et les magnificences de l'Opéra”: l'écriture dumasienne entre mélo et féerie », Le Théâtre d'Alexandre Dumas (père) : héritages et renouvellements, dir. Anne-Marie Callet-Bianco & Sylvain Ledda, Presses universitaires de Rennes (2018)
 • « L'écritoire de Juliette Drouet », Juliette Drouet épistolière, dir. Florence Naugrette & Françoise Simonet-Tenant, Rouen, Eurédit, 2018.

ORGANISATION AV INTERNATIONELLA SYMPOSIER / ORGANISATION DE COLLOQUES INTERNATIONAUX

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.