Organisation och personal

Ulrika Bäckman

koordinator vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

E-post:
ulrika.backman[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679474
Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, bv
751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: DMSc

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.