Ulrika Bäckman

koordinator vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

E-post:
ulrika.backman[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679474
Besöksadress:
Medicinska Vetenskaper, BMC
Husargatan 3 BMC, A2:111d
751 23 Uppsala
Postadress:
Medicinska Vetenskaper, BMC
Navet E10:4 (postfack B11:129A)
751 23 Uppsala

koordinator vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för forskningsstöd

E-post:
ulrika.backman[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679474
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: DMSc

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.