Anders Isaksson

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Array och analysfaciliteten

E-post:
Anders.Isaksson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4485
Besöksadress:
Rum BMC B11:124c BMC, Husargatan 3
750 03 Uppsala
Postadress:
Box 3056
750 03 Uppsala

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
Anders.Isaksson[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 61, 3tr, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.